Το δεύτερο convention του PWS τελείωσε…5 μέρες γεμάτες με Jerry Ghionis, CM Leung, Fer Juaristi, Sakis Batzalis, Roberto Valenzuela και άλλα πολλά γνωστά ονόματα του χώρου…5 μέρες με φίλους και συνάδελφους που όλοι μαζί κάναμε μικρά και μεγάλα βήματα στην πορεία της επαγγελματικής μας εξέλιξης.

Δεν είχα προσδοκίες και έτσι από όλους τους ομιλητές κέρδισα κάτι.  Ένας τρελός Μεξικάνος όμως για μένα έκανε όλη τη διαφορά…Σε ευχαριστώ Fer που μας έδειξες τον κόσμο μέσα από την δική σου ματιά!  Οι φωτογραφίες σου είναι γεμάτες ζωή, όπως και εσύ 🙂

Η εικόνες που ακολουθούν είναι η δική μου ματιά από το workshop της Δευτέρας με τον Fer Juaristi…

 

The second convention of PWS ended … 5 days filled with Jerry Ghionis, CM Leung, Fer Juaristi, Sakis Batzalis, Roberto Valenzuela and many other known names in the photography world… 5 days with friends and colleagues, together taking small and large steps forward in our professional development.

I had no expectations, so all the speakers had something to give me. But, the crazy Mexican for me  made ​​all the difference … Thank you Fer for showing us the world through your own eyes! Your photos are full of your life, just like you 🙂

The following photos are a few of my clicks from the workshop with Fer Juaristi …

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>