Το δεύτερο convention του PWS τελείωσε…5 μέρες γεμάτες με Jerry Ghionis, CM Leung, Fer Juaristi, Sakis Batzalis, Roberto Valenzuela και άλλα πολλά γνωστά ονόματα του χώρου…5 μέρες με φίλους και συνάδελφους που όλοι μαζί κάναμε μικρά και μεγάλα βήματα στην πορεία της επαγγελματικής μας εξέλιξης. Δεν είχα προσδοκίες και έτσι από όλους τους ομιλητές κέρδισα […]